Wzmocnienie cybernetycznej ochrony sieci kolejowej

Zdjęcie: DKWOC

Sieć kolejowa jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury krytycznej w naszym kraju. W celu ochrony sieci kolejowej oraz jej użytkowników przez coraz bardziej złożonymi cyberzagrożeniami takimi jak ataki DDoS na systemy łączności i systemy sterowania ruchem Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni nawiązało współpracę z Urzędem Transportu Kolejowego.

Wspólne działania na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej

Współpraca pomiędzy DKWOC i UTK będzie obejmować wiele działań, począwszy od wymiany doświadczeń, poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia, aż po współorganizowanie wydarzeń edukacyjnych takich jak wizyty studyjne i konferencje.

Kluczowe znaczenie dla wspólnych działań ma również opracowanie i implementacja najlepszych praktyk, procedur oraz planów działania, mających na celu skuteczną obronę infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Przeczytaj także: Dowódca DKWOC na ćwiczeniach DEFNET-2024 >>

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gen. dyw. Karol Molenda oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra zgodnie podkreślają, że podpisane porozumienie jest ważnym krokiem w kierunku budowania zdolności obronnych naszego kraju i zabezpieczania kluczowych sektorów infrastruktury, takich jak transport kolejowy.

Źródło: DKWOC