Jak ustrzec się przed zamachem bombowym? Bezpłatne warsztaty online!

Grafika: Safety Project

W dniu 27 lutego 2024 roku godz. 10:00-14:30 na Platformie MS Teams odbędą się Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Praktyczne pt. „Budowanie odporności organizacji, obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy bombowe. Podejrzane pakunki – Powiadomienia o bombie – Podejrzane pojazdy”. Udział w Warsztatach jest otwarty, bezpłatny i certyfikowany. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem medialnym Security OPS.

Warsztaty dla osób zarządzających bezpieczeństwem

Wydarzenie skierowane jest do osób zarządzających bezpieczeństwem w organizacjach, budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa tj: infrastruktura krytyczna, obiekty ochrony obowiązkowej i szczególnej, obiekty administracji publicznej i instytucji bezpieczeństwa, uczelnie, szkoły i przedszkola, budynki wysokościowe, biura i zakłady przemysłowe, przestrzenie publiczne, rynki i place użytkowe.

Ponadto do udziału w wydarzeniu zachęcamy również osoby prowadzące imprezy o charakterze masowym, obsługujące klientów i patentów w organizacjach, inspektorów BHP i inspektorów ppoż. w obiektach, przedstawicieli sektora ochrony osób i mienia oraz zabezpieczeń technicznych, funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, naukowców, ekspertów i studentów oraz każdą osobę zainteresowaną podniesieniem swojego poziomu bezpieczeństwa personalnego.

Dobre praktyki i rekomendacje od ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa

W czasie warsztatów poruszone zostaną aktualne zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Wśród zaplanowanych tematów znalazły się:

• Natura i cechy urządzeń wybuchowych – wnioski do projektowania bezpieczeństwa obiektów i przestrzeni publicznych

• Problemy i wyzwania w przygotowaniu organizacji, obiektów i przestrzeni publicznych na powiadomienia na zamachy bombowe

• Dobre praktyki i rekomendacje w obszarze przygotowania obiektów i przestrzeni publicznych do reagowania na zamachy z użyciem urządzeń wybuchowych

• Możliwości wykorzystania zabezpieczeń technicznych podczas projektowania odporności obiektów i przestrzeni publicznych na zamachy bombowe

• Metod i techniki przyjmowania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego

Przeczytaj także: Spotkanie z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa >>

• Czynności administratora po otrzymaniu informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego

• Ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja w przypadku podejrzenia zamachu bombowego

• Pierwsza pomoc w zamachach z bombowych

Zapisy są dostępne poprzez formularz rejestracyjny: https://www.safetyproject.pl/budowanie-odpornosci-organizacji-obiektow-i-przestrzeni-publicznych-na-zamachy-bombowe/

Źródło: Safety Project