Security Forum Szczecin 2022

Security Forum Szczecin. Foto. nobilismedia.pl

Nie po raz pierwszy w Szczecinie spotkają się eksperci do spraw bezpieczeństwa. Tym razem na przysłowiową tapetę trafił Bałtyk i kwestia bezpieczeństwa intensywnie rozwijającej się infrastruktury energetycznej. Morskie Farmy Wiatrowe, rurociągi i połączenia energetyczne to tylko niektóre z elementów budowanych aktualnie na akwenie uznawanym od XV wieku za bezpieczny i prawie wewnątrz unijny, ale czy tak jest naprawdę?

Szczeciński ośrodek często porusza kwestie bezpieczeństwa narodowego z zupełnie pomijanej lub politycznie niepoprawnej strony. Kilka lat temu sam uczestniczyłem w debacie poświęconej zagrożeniom tzw. „ziem odzyskanych” ze strony Niemiec i m.in. tworzonych wówczas jednostek wojskowych o całkowicie muzułmańskim składzie osobowym. Tym razem organizatorzy pochylą się nad tematem, który od 27 września 2022 r. przebija się na pierwsze strony doniesień medialnych – bezpieczeństwa infrastruktury morskiej i wynikających z niej zadań dla MW RP i nie tylko.

Ochrona morskiej infrastruktury krytycznej

Dlatego think tank Nobilis Media, wraz z Sejmową Komisją Obrony Narodowej i 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia, już dzisiaj zaprasza na konferencję Security Forum Szczecin poświęconą ochronie morskiej infrastruktury. Oczywiście już w zapowiedzi dostrzeżemy próbę powiązania tego problemu z przemysłem stoczniowym zachodniego wybrzeża oraz inicjatywą wzmacniania sił marynarki choćby na rodzimym Bałtyku, co może budzić tyle samo zainteresowania co i konsternacji, ale może być przyczynkiem do ciekawej dyskusji.

Założono również, że MFW to automatycznie infrastruktura krytyczna, co nie wynika aktualnie z zapisów ujętych w polskim systemie prawnym. Nie zmienia to faktu, że kwestia już samego identyfikowania zagrożeń militarnych dla tego typu obiektów wychodzi naprzeciw aktualnie rozstrzyganym dyskusjom trwającym przy opracowywaniu analiz wpływu morskich farm wiatrowych na systemy obronne państwa oraz na ochronę granicy państwowej na morzu. Dodajmy, zagadnienie pomijane lub w ręcz nie występujące u naszych zachodnich sąsiadów.

Prelegenci

Warto również zwrócić uwagę na zaproszonych prelegentów. Szczególnie tematy prezentowane przez dwóch z nich polecam z uwagi na wcześniejsze wystąpienia obu panów i poruszaną problematykę, którą się zajmują. Są to ppłk dr Cezary Pawlak z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy oraz p. Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Pierwszy z nich jest krajowym ekspertem z zakresu identyfikacji zagrożeń hybrydowych a w Szczecinie zaprezentuje swoje spojrzenie na wojnę hybrydową na Bałtyku postrzeganą przez pryzmat podmiotów niepaństwowych, takich jak fundacje, think tanki, grupy wpływu oraz ich wpływu na procesy gospodarcze na Morzu Bałtyckim.

Przeczytaj także: Wyznaczono szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego >>

Kolejny zaś przedstawi swój punkt widzenia w zakresie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie rozbudowy potencjału morskich i lądowych farm wiatrowych oraz stojących w tym obszarze wyzwań – to raczej wystąpienie dla osób aktualnie zaangażowanych w MFW.

Nie mniej istotne będzie omówienie roli Lotnictwa Marynarki Wojennej RP w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego na Morzu Bałtyckim i ochronie farm wiatrowych oraz Okrętów obrony przeciwminowej NATO na Morzu Bałtyckim w ochronie gazociągów, torów żeglugowych, infrastruktury krytycznej, portów i farm wiatrowych. Szwedzka i fińska Marynarka Wojenna w NATO – wzrost bezpieczeństwa procesów gospodarczych na Morzu Bałtyckim.

Zwieńczeniem całości forum będzie prezentacja i zwiedzanie najnowszego typu okrętów MW RP – niszczyciela min. typu Kormoran.