Straż Graniczna podpisała umowę na modernizację bariery elektronicznej

Zdjęcie: Straż Graniczna

Straż Graniczna podpisała umowę nr na modernizację zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery elektronicznej, która  jest uzupełnieniem tzw. bariery fizycznej (zapory) o wysokości 5,5 m. 

Wzmocnienie granicy z Białorusią

Przedmiotem umowy jest wzmocnienie istniejącego elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej poprzez zaprojektowanie i instalację dodatkowych kamer, lamp oświetlających teren oraz implementację systemu do automatycznego weryfikowania alarmów. 

Przeczytaj także: Nowe Biuro Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej >>

Wykonawcą umowy jest firma Telbud S.A., na wykonanie wszystkich zaplanowanych w ramach umowy prac zakontraktowano kwotę 125.260.000,00 zł. Termin realizacji prac to październik 2024 roku.

Źródło: Straż Graniczna