Nowe Biuro Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej

Zdjęcie: Straż Graniczna

Na podstawie Zarządzenia nr 29 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dniem 1 lipca 2024 roku utworzone zostało Biuro Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej (BZD). Jednym z głównych zadań nowo powstałej komórki SG będzie nadzorowanie funkcjonowania i wyszkolenia Wydziałów Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Jakie zadania będzie wykonywać BZD?

Biuro zostało powołane do nadzorowania i wsparcia komórek organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań w realizacji zadań związanych z wykonywaniem działań bojowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystywaniem i obsługą bezzałogowych statków powietrznych oraz prowadzeniem działań granicznych wymagających użycia komórek zabezpieczenia działań.

Ponadto biuro zajmie się również tworzeniem standardów funkcjonowania i wyszkolenia komórek zabezpieczenia działań, a także realizacją spraw związanych z pełnieniem wart ochronnych na pokładach statków powietrznych. Na stanowisko dyrektora nowo utworzonej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej został mianowany ppłk SG Konrad Wojtaszkiewicz.

Kim jest ppłk SG Konrad Wojtaszkiewicz ?

Ppłk SG Konrad Wojtaszkiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończył uzyskując tytuł magistra.

Przeczytaj także: Nowe zespoły interwencyjne w Straży Granicznej >>

W latach 1999 – 2005 pełnił zawodową służbę wojskową. Ze Strażą Graniczną związany jest od 2005 roku – najpierw służąc w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, następnie od 2008 roku w Komendzie Głównej Straży Granicznej, a od 2009 roku do 30 czerwca w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, gdzie funkcję Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań piastował od lutego 2018 roku.

Źródło: Straż Graniczna