Nowe zespoły interwencyjne w Straży Granicznej

Zdjęcie: Straż Graniczna

Straż Graniczna powołała zespoły interwencyjne, których głównym zadaniem będzie prowadzenie działań o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym wobec migrantów przy polsko-białoruskiej granicy. Dzięki powołaniu zespołów interwencyjnych zostały sformalizowane i usystematyzowane prowadzone dotychczas przez Straż Graniczną działania związane z poszukiwaniem i udzielaniem pomocy migrantom, którzy przedostali się z Białorusi do Polski.

Funkcjonariusze SG będą udzielać pomocy migrantom na terenie RP

Nowo powstałe zespoły utworzono w placówkach ochraniających granicę z Białorusią w Podlaskim i Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

W ich skład wchodzi kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy, bardzo dobrze znają teren i są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, m.in. torby medyczne i koce termiczne.

Zadaniem grup o charakterze poszukiwawczo – ratowniczym jest udzielanie w terenie przygranicznym pomocy migrantom o nieuregulowanym statusie prawnym, którzy przedostali się na polską stronę, stracili orientację w kompleksach leśnych, obszarach podmokłych lub terenie trudno dostępnym, a ich życie i zdrowie może być zagrożone. Działania te będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami, w tym z wyspecjalizowanymi zespołami ratownictwa medycznego.

Przeczytaj także: Funkcjonariusze SG odebrali nowe urządzenia optoelektroniczne >>

Powstanie grup ma również na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym na terenach przygranicznych, a jednym z elementów ich funkcjonowania będą szkolenia organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Źródło: Straż Graniczna