25 lat Polski w NATO

Grafika: MON

Dokładnie 25 lat temu w dniu 12 marca 1999 roku w Independence w stanie Missouri na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright formalnie przekazano przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Tym samym Polska stała się państwem członkowskim NATO.

Jak wyglądała droga Polski do NATO?

Droga naszego kraju do członkostwa w NATO rozpoczęła się w dniu 8 lipca 1997 roku. W tym samym roku wraz z podpisaniem przez wszystkich przedstawicieli NATO protokołów akcesyjnych rozpoczął się proces ich przyjęcia.

W dniu 30 kwietnia 1998 roku Senat Stanów Zjednoczonych ratyfikował dokument, zaś do końca 1998 roku proces ratyfikacji zakończył się we wszystkich krajach NATO. W dniu 12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry oficjalnie stały się państwami członkowskimi NATO.

Przeczytaj także: Prezydent RP zapowiedział zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego >>

Dziś Polska jest istotnym członkiem Sojuszu nie tylko ze względu na swoje geopolityczne położenie, ale przede wszystkim swoje doświadczenie i potencjał. Jesteśmy z liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wysokich nakładów na wydatki obronne naszego kraju.

Gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu jest Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, iż każdy atak na któregoś z członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same.

Źródło: MON