Powstanie system bezpiecznej łączności państwa

Zdjęcie: gov.pl

W ramach projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, resort spraw wewnętrznych i administracji chce stworzyć specjalny system bezpiecznej łączności państwowej. Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie ciągłości funkcjonowania państwa w czasie pokoju i w czasie wojny. Nadzór nad systemem mają objąć służby specjalne.

Pełnomocnikiem systemu zostanie były szef ABW

Według założeń MSWiA nowy system ma zapewnić zbudowanie interoperacyjności pomiędzy systemami łączności i komunikacji administracji publicznej, służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z systemami podległymi Ministrowi Obrony Narodowej, w ramach procesu modernizacji systemów infrastruktury krytycznej.

Ma również dać możliwość ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz skomunikowania służb państwowych i podmiotów ochrony ludności w wykonywaniu zadań ochrony ludności i porządku publicznego. Budowa systemu ma potrwać dziesięć lat i może kosztować 3,7 miliarda złotych.

Przeczytaj także: Powstał projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej >>

System będzie funkcjonował na kanałach łączności w sieci stacjonarnej, radiowej, komórkowej i satelitarnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi kryptograficznych certyfikowanych przez ABW lub SKW.

Pełnomocnikiem do spraw systemu ma zostać dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krzysztof Bondaryk.

Źródło: Gov.pl