Święto Służby Kontrwywiadu Wojskowego!

Zdjęcie: SKW

Dokładnie 104 lata temu w dniu 22 czerwca w 1920 roku ze struktur wywiadu Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego wyodrębniono samodzielną Sekcję Defensywy Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (kontrwywiad). Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone corocznie w dniu 22 czerwca święto Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) rozpoczęła działalność 1 października 2006 roku. Dzień wcześniej (30 września 2006 r.) zostały rozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne (WSI).

SKW na co dzień zajmuje się działaniami kontrwywiadowczymi polegającymi m.in. na neutralizowaniu działań obcych służb wywiadowczych, wykorzystywaniu ich do własnych celów (np. penetracja) oraz przeciwdziałaniu szpiegostwu w ogólności. Ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem, ochronę tajemnicy państwowej, wojskowej i gospodarczej.

Ponadto SKW zapewnia ochronę przed zagrożeniami dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a także osłania kontrwywiadowczo i antykorupcyjnie procesy modernizacyjne Sił Zbrojnych oraz podmioty sektora zbrojeniowego.

Obszarem szczególnie aktywnych działań SKW w zakresie ochrony Sił Zbrojnych jest również zabezpieczenie kryptograficzne, kryptoanaliza oraz radio kontrwywiad.

Przeczytaj także: Większe siły na granicy z Białorusią >>

Żołnierze i funkcjonariusze Służby zabezpieczają również kontrwywiadowczo polskich żołnierzy poza granicami kraju, pełniących służbę m.in. w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

Służba oprócz zapewniania ochrony polskim żołnierzom w trakcie misji zagranicznych zapewnia im również informacje, które bezpośrednio przyczyniają się do zatrzymań członków grup terrorystycznych oraz do likwidacji magazynów środków bojowych rebeliantów.

Źródło: Służba Kontrwywiadu Wojskowego