Polska w grupie najskuteczniejszych państw w walce z handlem ludźmi

Grafika: gov.pl

Departamentu Stanu USA poinformował o zakwalifikowaniu Polski  do pierwszej grupy państw (tzw. Tier 1). Oznacza to ze nasz kraj spełnia najwyższe standardy w międzynarodowej walce z handlem ludźmi. 

Polska w grupie państw Tier 1

Departament Stanu USA co roku publikuje raport na temat walki z handlem ludźmi na świecie. Raport ten zawiera informacje dotyczące wysiłków, jakie podejmują rządy 188 krajów w walce z tym zjawiskiem.

Przez ostatnie 4 lata Polska była kwalifikowana do grupy drugiej (Tier 2), ale w tegorocznym raporcie zostaliśmy ponownie zakwalifikowani do pierwszej grupy państw (Tier 1). 

Polska, osiągając grupę Tier 1, dołączyła do grona krajów, które podejmują skuteczne działania w walce z handlem ludźmi. To wyróżnienie świadczy o determinacji i zaangażowaniu polskich władz oraz organizacji pozarządowych w zwalczaniu tego przestępstwa.

Handel ludźmi

Handel ludźmi dotyka miliony ludzi na całym świecie. To przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Przeczytaj także: Święto Służby Kontrwywiadu Wojskowego! >>

Coroczny Raport Departamentu Stanu USA stanowi kluczowe narzędzie w globalnej walce z tym problemem. Dostarcza szczegółowej oceny skali i metod handlu ludźmi, oceniając wysiłki rządów i zainteresowanych stron, w tym Stanów Zjednoczonych.

Źródło: gov.pl