Zmiany kadrowe w policji

Grafika; Policja

Komendant Główny Policji wspólnie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonują zmian kadrowych na szczeblach kierowniczych w Policji, odwołując i powołując nowych liderów na stanowiskach kluczowych dla funkcjonowania formacji.

Nowi ludzie na wysokich stanowiskach

Wspólne decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta Głównego Policji skutkują zmianami na szczeblach kierowniczych Policji.

Komendant Główny Policji podjął decyzję o zwolnieniu ze służby insp. Mirosława Pasternego, dotychczasowego Zastępcy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, na podstawie jego prośby o rozwiązanie stosunku służbowego.

Komendant podjął również decyzję o zwolnieniu insp. Dariusza Króla, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, przenosząc go jednocześnie do dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Jego miejsce zajmuje insp. Paweł Herbuś, pozostający w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

Na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu został powołany insp. Piotr Janik, a na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Piotr Stępec.

Ostatnia decyzja Komendanta Głównego Policji dotyczy obsady stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, gdzie insp. Jerzy Sztuco został powołany do pełnienia obowiązków.

Przeczytaj także: Oszuści podszywają się pod pracowników banków! >>

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o odwołaniu z funkcji nadinsp. Piotra Mąki, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, z dniem 8 lutego 2024 rok.

Z kolei insp. Jacek Tarnowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku został zwolniony ze służby z dniem 12 lutego 2024 roku na podstawie jego prośby o rozwiązanie stosunku służbowego.

Dodatkowo na czele Centralnego Biura Śledczego Policji stanął insp. Cezary Luba, który pozostaje w dyspozycji Komendanta Głównego Policji. Insp. Mariusz Kudela, dotychczasowy Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, został zwolniony z pełnienia obowiązków.

Źródło: Policja