Zawarto globalne pozorumienie PallMall Process

Zdjęcie: NASK

Polska znalazła się w gronie sygnatariuszy zawartego porozumienia pomiedzy przedstawicielami rządów i instytucji rządowych, firm oraz reprezentantów świata nauki i organizacji pozarządowych. Deklaracja PallMall Process dotyczy wspólnej walki z rozprzestrzenianiem się zagrożeń związanych z wykorzystaniem komercyjnych narzędzi do cyberataków, zwłaszcza oprogramowania szpiegującego oraz korzystania z usług tzw. „hakerów do wynajęcia”.

Porozumienie to efekt dwudniowej konferencji ekspertów, organizowanej przez rządy Wielkiej Brytanii i Francji.Wśród ponad 50 podmiotów, które zadeklarowały współpracę są m.in. rządy Niemiec, Włoch, USA, Australii, Singapuru czy Japonii.

Celem porozumienia jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się i nieodpowiedzialnemu wykorzystywaniu komercyjnych narzędzi, które mogą być wykorzystywane podczas cyberataków takich jak np. oprogramowanie szpiegujące, które można użyć do kradzieży danych — od wiadomości e-mail i kontaktów, po nagrania audio i zdjęcia.

Sprawdź ofertę butów taktycznych Bates »

Czym jest deklaracja PallMall?

Deklaracja zakłada cztery filary, które mają wyznaczyć ramy do współpracy przedstawicieli państw, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego i środowiska akademickiego.

1. Odpowiedzialność – rozwój technologii w cyberprzestrzeni powinien następować w sposób odpowiedzialny, zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw człowieka;

2. Dokładność – rozwój i wykorzystanie dostępnych narzędzi powinno być prowadzone w taki sposób, by uniknąć niezamierzonych i nielegalnych konsekwencji ich stosowania;

Przeczytaj także: 30-lecie NASK >>

3. Nadzór – powinny istnieć międzynarodowe mechanizmy weryfikujące, czy działania państw i innych zaangażowanych podmiotów są prowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem;

4. Transparentność – wszelkie interakcje biznesowe związane z rozwojem cybernarzędzi powinny być prowadzone sposób jawny, bazujący na zaufaniu do odpowiedzialnych praktyk biznesowych dostawców.

Źródło: NASK