NASK i CBZC będą chronić Podlasie przed cyberprzestępcami

Zdjęcie: NASK

W Białymstoku podpisano List intencyjny „Koalicji na rzecz e-bezpieczeństwa województwa podlaskiego”, który zakłada graniczenie negatywnego wpływu cyberprzestępczości na życie codzienne mieszkańców Podlasia i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Wśród interesariuszy znaleźli się m.in. Państwowy Instytut Badawczy NASK i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Profilaktyka narzędziem walki z cyberprzestępcami

Wśród sygnatariuszy listu oprócz przedstawicieli NASK i CBZC znaleźli się również przedstawiciele: Polskiego Radia Białystok, KWP w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Białostockiego oddziału Telewizji Polskiej S.A. oraz Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski.

Koalicja postawiła sobie za cel ograniczenie negatywnego wpływu cyberprzestępstw i szkodliwych zachowań w sieci na życie mieszkańców województwa. Podjęte działania mają również zwiększyć u nich poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpłynąć na zdrowie i finanse. Zaangażowane podmioty zamierzają promować prawidłowe postawy w świecie cyfrowym i profilaktykę na rzecz e-bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego.

Przeczytaj także: Wzmocnienie cybernetycznej ochrony sieci kolejowej >>

Szczególny nacisk sygnatariusze kładą na regularnie prowadzoną profilaktykę, która ma być narzędziem walki z cyberprzestępcami. Istotne ma być informowanie mieszkańców o zagrożeniach w sposób systemowy i profesjonalny, za pomocą wszelkich możliwych narzędzi powszechnego przekazu.

Źródło: NASK