Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony dronów

Grafika: Adobe Stock

Komisja Europejska zaprezentowała dwa nowe podręczniki zawierające zalecenia i rekomendacje dla państw członkowskich UE z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony bezzałogowych systemów powietrznych.

Komisja Europejska reaguje na zagrożenie

W ostatnich latach w krajach UE, a także poza nią, odnotowano wiele incydentów związanych z nieautoryzowanym lotem dronami, z których wiele było spowodowanych przez przestępców czy organizacje terrorystyczne.

Znaczenie reagowania na takie zagrożenia zostało omówione w dwóch nowych podręcznikach Wspólnego Centrum Badawczego UE, które w znaczący sposób mogą ułatwić przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony złośliwego wykorzystania dronów.

Sprawdź ofertę taktycznych butów firmy Bates »

Co znajdziemy w publikacjach?

W pierwszej publikacji dotyczącej ochrony infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, omówiono pięciofazowe podejście przedstawiające kluczowe aspekty skutecznego zabezpieczenia obszaru przed zagrożeniami ze strony dronów:

• Pierwsze kroki: ustalenie zasad, celów i wymagań dla rozwiązania zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;
• Analiza ryzyka: badanie, analizowanie i dokumentowanie zagrożeń powodowanych przez drony w danej lokalizacji oraz ustalanie planu reagowania;
• Projekt rozwiązania: dopasowanie potrzeb biznesowych do potencjalnych architektur rozwiązań;
• Wdrożenie rozwiązania: uwagi dotyczące instalacji i testowania rozwiązania;
• Działanie rozwiązania: obsługa, konserwacja i aktualizacja rozwiązania.

Druga publikacja dotyczy oceny ryzyka i zasad fizycznego wzmacniania budynków i przestrzeni publicznych. Dokument zapewnia wgląd w dostępne fizyczne środki bezpieczeństwa, koncentrując się na ich typologii, wydajności i ograniczeniach.

Przeczytaj także: Świadomość jest kluczem do bezpieczeństwa >>

Bada ich przewagę nad bardziej wyrafinowanymi rozwiązaniami technologicznymi, skupiając się na tym, że są one oszczędne, wielofunkcyjne i niepodatne na awarie techniczne.

Źródło: CPT ABW