DKWOC poszukuje orłów IT

Grafika: DKWOC

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni rozpoczeło proces rekrutacji do pionu IT zajmującego się m.in. projektowaniem, budową i eksploatacją systemów, sieci i usług teleinformatycznych oraz zapewnianiem wsparcia w trybie 24/7/365 dla najważniejszych systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej.

Kogo poszukuje DKWOC?

Do pracy w pionie IT poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym informatycznym, znajomością metodyk zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania i wdrażania oprogramowania. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i doświadczenie w programowaniu w językach C# / NET, Java, Kotlin, MSQL.

Dodatkowo punktowana w czasie rekrutacji jest wiedza z zakresu najnowszych technik i technologii stosowanych we współczesnych sieciach transmisyjnych i komutacyjnych oraz wiedza z zakresu współczesnych systemów łączności radiowej oraz łączności satelitarnej.

Czym zajmuje się DKWOC?

Nie ma w Siłach Zbrojnych i resorcie obrony narodowej telefonu, komputera, czy tabletu, który nie zostałby zakupiony, skonfigurowany i zabezpieczony przez DKWOC.

Liczba hostowanych przez DKWOC serwisów www wynosi już 1600, obsługiwanych kont pocztowych przekracza 50 tys., a wdrożonych i obsługiwanych stacji roboczych nawet ponad 100 tys.

Dowództwo jest odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie sieci teleinformatycznych dla całego resortu. Zapewnia też wsparcie Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych.

Przeczytaj także: Konferencja z obszaru Walki Elektronicznej w Legionowie >>

Stworzone przez specjalistów DKWOC oprogramowanie zapewnia pozyskiwanie, obróbkę i dostarczanie w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego informacji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski.

DKWOC umożliwia również efektywne i precyzyjne planowanie działań i dowodzenie Siłami Zbrojnymi w czasie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Tym bardziej, że informacje te przekazywane są nie tylko w sieciach IP, ale również w systemach łączności radiowej HF/VHF/UHF i satelitarnej.

Źródło: DKWOC