Konferencja z obszaru Walki Elektronicznej w Legionowie

Zdjęcie: DKWOC

W dniach od 31 maja do 1 czerwca 2023 roku w siedzibie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie odbyło się spotkanie ponad 100 ekspertów z państw współpracujących w ramach Organizacji ds. Nauki i Technologii NATO. Celem spotkania była wymiana informacji z obszaru Walki Elektronicznej.

Konferencja specjalistyczna z obszaru Walki Elektronicznej “Electronic Attack and Protection for Modern Active/Passive Netted Radars” („Atak elektroniczny i ochrona nowoczesnych radarów sieciowych typu aktywnego/pasywnego”) została zorganizowana pod egidą NATO Science and Technology Organisation przy współpracy Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Departamentu Innowacji MON i Politechniki Warszawskiej.

NATO STO

NATO STO (The Science and Technology Organization) jest organem pomocniczym NATO o takim samym statusie prawnym jak samo NATO i utworzonym w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego podpisanego w Waszyngtonie w 1949 roku. Tworzy koncepcję przyszłych kierunków rozwoju badań do celów obronności i bezpieczeństwa.

Przeczytaj więcej: Kolejna jednostka podległa DKWOC >>

Działania naukowo-techniczne obejmują badania naukowe, rozwój technologii, transformację, stosowanie i testowanie w terenie, eksperymenty i szereg powiązanych działań naukowych, które obejmują inżynierię systemów, badania i analizę operacyjną, syntezę, integrację i walidację wiedzy uzyskanej za pomocą metody naukowej.

W pracach NATO STO biorą udział przedstawiciele wojska, środowisk naukowych oraz przemysłu. Udział w aktywnościach pozwala na wymianę najnowszej wiedzy.  Organizacja NATO ds. Nauki i Technologii skupia ponad 5000 przedstawicieli z państw NATO oraz partnerów.

Źródło: DKWOC