Kolejna jednostka podległa DKWOC

Zdjęcie: DKWOC

Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami dołączyło do rodziny Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Biuro przeszło w podporządkowanie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Nowa jednostka, dotąd podległa Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowana Szefowi Sztabu Generalnego WP, za pośrednictwem Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6, została decyzją Ministra ON podporządkowana Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Jakie zadania wykonuje WBZC?

Działania WBZC wpisują się w zadania realizowane przez DKWOC jakim jest m.in. zapewnienie bezpiecznej komunikacji w Siłach Zbrojnych RP i resorcie Obrony Narodowej.

Głównym zadaniem WZBC jest zarządzanie zasobami częstotliwości spektrum EM w imieniu Ministra Obrony Narodowej również w zakresie administracji rządowej. Zadania Biura obejmują również konsultacje i zarządzanie tym zasobem z siłami sojuszniczymi współdziałającymi na terenie RP, przyznawanie fal stacjonującym na terenie RP sojuszniczym siłom zbrojnym, planowanie zasobów oraz realizacja polityki zarządzania częstotliwościami dla potrzeb SZ RP i działań koalicyjnych w ramach NATO.

Przeczytaj także: NRA i NASK zwiększą świadomość adwokatów w zakresie cyberbezpieczeństwa >>

WBZC jest również odpowiedzialne za zapewnienie niezakłóconej pracy wojskowych urządzeń radiowych i systemów radioelektronicznych w SZ RP, koordynowanie wykorzystania widma częstotliwości fal radiowych przez urządzenia i systemy radiokomunikacyjne i radioelektroniczne pracujące w resorcie Obrony Narodowej.

Przejęcie przez DKWOC w podporządkowanie Wojskowego Biura Zarządzania Częstotliwościami jest realizowane w kontekście pozyskania nowych zdolności Sił Zbrojnych co ma na celu bardziej efektywną transformację cyfrową resortu ON, zwłaszcza cyfryzację pola walki.

Źródło: DKWOC