NRA i NASK zwiększą świadomość adwokatów w zakresie cyberbezpieczeństwa

Grafika: NASK

Naczelna Rada Adwokacka i Państwowy Instytut Badawczy NASK łączą siły, aby zwiększyć kompetencje prawników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zawarte właśnie porozumienie zakłada m.in. organizowanie wspólnych konferencji i seminariów, wymianę materiałów informacyjnych, a także popularyzację zagadnień i inicjatyw z zakresu cyberbezpieczeństwa.

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych, a jego kluczowym polem aktywności są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu (w tym poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej).

Natomiast Naczelna Rada Adwokacka, będąca organem samorządu zawodowego adwokatów, jest zainteresowana rozwojem współpracy o charakterze badawczo-dydaktycznym, szkoleniowym i doradczym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dlatego podjęto decyzję o wspólnych działaniach.

Przeczytaj także: Hasło jest dla hakera jak brakujący element układanki >>

Porozumienie zakłada m.in. wzajemne informowanie się oraz zapraszanie pracowników i współpracowników obu jednostek do udziału w wydarzeniach dotyczących cyberbezpieczeństwa; organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do adwokatów i aplikantów adwokackich; wymianę materiałów informacyjnych i publikacji; popularyzację zagadnień i inicjatyw z obszaru cyberbezpieczeństwa; udzielanie patronatów i realizację wspólnych inicjatyw i projektów badawczych skoncentrowanych na potrzebach adwokatury w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W działania objęte porozumieniem aktywnie włączony będzie Instytut LegalTech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Porozumienie podpisali adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz Wojciech Pawlak, dyrektor NASK.

Źródło: NASK