Święto Służby Ochrony Państwa

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Foto. SOP

W dniu 12 czerwca w rocznicę utworzenia w 1924 roku Brygady Ochronnej, która chroniła prezydenta II Rzeczpospolitej swoje święto obchodzi Służba Ochrony Państwa. Do zadań SOP należy m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem przywódców państw i szefów organizacji międzynarodowych, gdy przebywają oni z wizytami w naszym kraju.

Służba Ochrony Państwa

Służba Ochrony Państwa w lutym 2018 roku zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. W ramach swoich zadań SOP zapewnia bezpieczeństwo Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom RP, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj także: Atakowali polskie służby na granicy >>

W celu zapewnienia ochrony osób i obiektów Służba Ochrony Państwa, w szczególności, wykonuje bezpośrednią ochronę, planuje sposoby zabezpieczenia oraz możliwości ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia, organizuje działania ochronne, a także rozpoznaje i analizuje potencjalne zagrożenia oraz im zapobiega. Komendantem Służby Ochrony Państwa jest ppłk Radosław Jaworski.

Źródło: SOP