Atakowali polskie służby na granicy

Zdjęcie: Straż Graniczna

Minionej doby na polsko-białoruskiej granicy doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji, w czasie których agresywni, zamaskowani cudzoziemcy atakowali kamieniami i gałęziami polskie służby.

Wczoraj (24 maja) na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży i Narewce cudzoziemcy, którzy chcieli nielegalnie przekroczyć granicę naszego kraju, zaczęli rzucać kamieniami i gałęziami w polskie patrole. Szybka reakcja polskich służb spowodowała, że agresywne osoby oddaliły się w głąb Białorusi.

W rejonie Placówki SG w Białowieży wspólny patrol funkcjonariuszy i żołnierzy dwukrotnie został zaatakowany przez cudzoziemców znajdujących się po stronie białoruskiej. Agresywni migranci rzucali w stronę polskich służb kamieniami. Podczas ataku została wybita boczna szyba w pojeździe służbowym żołnierzy.

 Z kolei na odcinku Placówki SG w Narewce grupa mężczyzn rzucała kamieniami i gałęziami w patrol ochraniający granicę. Po ataku osoby te oddaliły się od granicy państwowej na Białoruś. 

Przeczytaj także: Kolejne karabinki MSBS GROT dla Straży Granicznej >>

To kolejne tak niebezpieczne zdarzenie przy granicy polsko-białoruskiej, które miało miejsce w ostatnich dniach. Nielegalna migracja jest wspierana przez białoruskie służby. Strona białoruska bierze czynny udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy. Bialorusini przyprowadzają, przywożą w pobliże granicy osoby, które chcą nielegalnie dostać się do krajów Europy Zachodniej.

Źródło: Straż Graniczna