I Kongres bezpieczeństwa dziedzictwa!

Grafika: KOBED

Od 31 maja do 2 czerwca 2023 roku w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się  I KONGRES BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”. Partnerami wydarzenia są m.in.  Akademia Marynarki Wojennej oraz SSAB Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa, a patronat medialny nad Kongresem objęła redakcja Security OPS.

Wzmocnienie ochrony dóbr kultury

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa, który zaplanowany jest jako trzydniowe wydarzenie hybrydowe, wpisuje się w cykl wydarzeń poruszających zagadnienia związane z nowymi technologiami.

W założeniu Organizatorów planowane wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury, jak również umożliwić im bezpośredni kontakt, dialog i wymianę spostrzeżeń Prowadzonym debatom towarzyszyć mają praktyczne działania, warsztaty, pokazy oraz prezentacje technik, technologii oraz zastosowań nowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury.

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:

  • bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych,
  • nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury,
  • nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
  • najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
  • muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy nowoczesnych narzędzi technologicznych,
  • nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
  • wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
  • wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
  • dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury.

Debaty i warsztaty VR

Podczas zbliżającego I Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa uczestnicy będą mieć okazję  wysłuchać, nie tylko wielu specjalistów i ekspertów, wymienić się poglądami oraz spostrzeżeniami, lecz także uczestniczyć w przygotowanych warsztatach. Jednym z proponowanych, które odbędą się pierwszego dnia obrad, będą warsztaty VR  pod wymownym tytułem „Wirtualne zwiedzanie kościoła w Iwięcinie, gm. Sianów, woj. zachodniopomorskie” prowadzone przez pracowników Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Przeczytaj także: Targi Warsaw Security Expo >>

Na warsztaty można zapisać się poprzez formularz przesyłany przez organizatorów do osób zarejestrowanych na Kongres lub podczas trwania wydarzenia w biurze recepcji.

Co zrobić aby wziąć udział w kongresie?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kongresie muszą wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja on-line jest możliwa do dnia 25 maja 2023 r. Link do zgłoszenia: https://forms.office.com/e/wMvGgnEHH5

Zapraszamy również na  profil wydarzenia, gdzie publikowane są aktualności  https://www.facebook.com/profile.php?id=100092199440786