Przedłużenie kontroli na granicy polsko-słowackiej 

Zdjęcie: gov.pl

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o przedłużeniu tymczasowej kontroli granicznej osób na granicy polsko-słowackiej o kolejne 20 dni, czyli do 22 listopada. Kontrole będą nadal prowadzone na kierunku wjazdowym do Polski. Granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

Dlaczego przedłużono kontrolę?

Każdy kraj będący w strefie Schengen ma prawo do przywrócenia wewnętrznej kontroli granicznej na okres 10 dni w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Gdy to zagrożenie nie minie w ciągu wyznaczonych 10 dni, państwo ma prawo do przedłużenia kontroli na odnawialne okresy nie dłuższe niż 20 dni.

Przedłużenie kontroli na granicy polsko-słowackiej to efekt projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Zakłada on przywrócenie tymczasowej kontroli granicznej wobec osób przekraczających granicę państwową pieszo, jak i przekraczających granicę samochodami. 

Przeczytaj także: Noktowizory dla Straży Granicznej >>

Celem wprowadzenia kontroli granicznych jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego biegnącego od południa Europy.

Od początku roku tylko śląska Straż Graniczna zatrzymała 779 nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę państwową wbrew przepisom od strony Słowacji. Imigranci, którzy korzystają z przejść na granicy polsko-słowackiej to w głównej mierze Syryjczycy.

Źródło: Gov.pl