CPT ABW prowadzi kampanię społeczną 4U!

Zdjęcie: CPT ABW

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi kampanię społeczna 4U. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Kampania jest strategicznie ukierunkowana na dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez wykorzystanie środków komunikacji społecznej. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW dąży w ten sposób do poprawy świadomości – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Czym jest Procedura 4U?

Procedura 4U (Uważaj, Uciekaj, Ukryj się i Udaremnij Atak) prezentuje właściwy sposób postępowania w przypadku zagrożenia ze strony masowego zabójcy (ang. active shooter).

Każdy punkt procedury opracowanej przez CPT ABW obejmuje schemat konkretnych zachowań:

  • Uważaj – zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób oraz przekaż informacje o zagrożeniu na numer alarmowy 112.
  • Uciekaj jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź! Jeśli możesz – uciekaj!
    Nie wracaj na miejsce zdarzenia oraz informuj mijane osoby o zagrożeniu.
  • Ukryj się – Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się!
    Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.
  • Udarenij atak – Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak! Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Przeczytaj także: Szkolenie CPT ABW dla policjantów w Kosowie >>

Wszelkie informacje na temat kampani dostępne są na stronie internetowej www.4u.tpcoe.gov.pl

Źródło: CPT ABW