Powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Grafika: Ministerstwo Cyfryzacji

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie, na mocy którego rusza pierwszy etap wsparcia dofinasowania dla projektu, którego celem jest budowa nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej. 

Inwestycja kluczowa dla bezpeiczeństwa kraju

Budowa KCPD to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Budżet na całość inwestycji to prawie 830 mln. Projekt realizowany jest wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową Państwowym Instytutem Badawczym oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Pierwszy etap przedsięwzięcia polegać będzie na przygotowaniu projektu KCPD, w tym na wyborze Biura Projektowego, Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy. W ramach prac powstanie dokumentacja projektowa umożliwiająca wybudowanie trzech ustandaryzowanych i efektywnych energetycznie centrów przetwarzania danych.  

Przeczytaj także: Projekt FETTA – reakcja na zagrożenia w cyberprzestrzeni >>

Przedsięwzięcie ma być finansowane z KPO w ramach komponentu „Cyberbezpieczeństwo –CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”.  

Budowa KCPD jest inwestycją strategiczną, która istotnie wpłynie na zapewnienie ciągłości działania systemów o krytycznym znaczeniu dla Państwa, np. działanie rejestrów państwowych i chmury rządowej, które stanowią bazę do świadczenia e-usług niezbędnych dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i administracji państwowej w życiu codziennym i w sytuacjach kryzysowych.  

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji