Projekt FETTA – reakcja na zagrożenia w cyberprzestrzeni

Grafika: CERT.PL

W celu pogłębienia współpracy w zakresie rozpoznania zagrożeń cyberprzestrzeni EU powołano do życia Projekt FETTA (Federated European Team for Threat Analysis, pol. Europejski Zespół Analizy Zagrożeń). W ramach projektu utworzono międzynarodowy zespół opracowujący produkty i narzędzia z zakresu Cyber Threat Intelligence (CTI).

Współpraca w zakresie Cyber Threat Intelligence

Powstanie FETTA jest wynikiem wniosku złożonego do inicjatywy Cybersecurity and Trust w ramach programu Digital Europe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Sieci Cyberbezpieczeństwa i Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa (ECCC).

Projekt bazuje na rozwiązaniach open source opracowanych przez partnerów (CERT.PL i CIRCL), takich jak MISPMWDBCerebrateprojekt AIL i narzędzie n6. W ramach FETTA będą one wykorzystywane do rozwijania rozwiązań ułatwiających współpracę w zakresie pozyskiwania, analizy i rozpowszechniania danych związanych z Cyber Threat Intelligence.

Przeczytaj także: Największy w historii atak hakerski >>

Cele projektu FETTA to definiowanie wymagań i procesów oraz dostarczanie produktów z dziedziny CTI. A główna idea to odciążenie zespołów krajowych CSIRT, które traciły cenny czas dublując zadania.

Źródło: CERT.PL