Szkolenie CPT ABW dla policjantów w Kosowie

Zdjęcie: CPT ABW

Ekspert z Centrum Prewencji Terrorystycznej należącej do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego w kontekście zagrożeń powodowanych działalnością podmiotów państwowych i niepaństwowych dla policjantów pełniących służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony obcych służb

Szkolenie było kolejną tego rodzaju inicjatywą edukacyjną na rzecz Policji w ramach działań CPT ABW, które sprzyjają przeciwdziałaniu zagrożeniom informacyjnym w kontekście terrorystycznym.

Omawiane zagadnienia zostały zaprezentowane na tle aktualnej sytuacji geopolitycznej i dotyczyły różnych aspektów działalności obcych służb wobec państw NATO, w tym działalności dezinformacyjnej i propagandowej mediów rosyjskich.

Sprawdź ofertę taktycznych butów firmy Bates »

Przedmiotem spotkania były także zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, które mogą wynikać z nieostrożnej aktywności zarówno w przestrzeni online, jak również podczas kontaktów nawiązywanych w trakcie podróży krajowych i zagranicznych.

Jakie zadania wykonuje CPT ABW?

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym z punktu widzenia bezpieczeństwa zdarzeniom.

Przeczytaj także: CPT ABW zorganizuje szkolenia na portalu e-learningowym >>

W tym zakresie CPT ABW organizuje sprofilowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

Źródło: CPT ABW