CPT ABW zorganizuje szkolenia na portalu e-learningowym

Grafika: tpcoe.gov.pl

W ramach nawiązanej współpracy między Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki ponad 800 tysięcy przedstawicieli sektora oświaty i edukacji z całej Polski  będzie miało możliwość przeszkolić się z zakresu prewencji terrorystycznej na portalu e-learningowym CPT ABW. 

Profilaktyka antyterrorystyczna

W warunkach globalnego oraz coraz bardziej realnego w RP  zagrożenia terroryzmem na znaczeniu zyskują sprofilowane działania profilaktyczne, które przyczyniają się do zapobiegania aktom terroryzmu i zwiększaniu bezpieczeństwa społeczeństwa. Odpowiednie podejście w tej dziedzinie przedstawiają szkolenia e-learningowe z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej, które oferuje Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW.

Przedsięwzięcie to jest kontynuacją zainicjowanego przez CPT ABW procesu edukacji  na rzecz podnoszenia świadomości antyterrorystycznej wśród polskich urzędników państwowych. W ramach działań na rzecz podnoszenia odporności przed zagrożeniami CPT ABW zapewni dostęp do posiadanego narzędzia e-learningowego dla kilkuset tysięcy środowisk nauczycielskich zatrudnionych w jednostkach podległych resortowi edukacji i nauki.

W następstwie uzgodnień międzyresortowych nauczyciele, kuratorzy oraz pracownicy oświaty uzyskają dzięki temu wiedzę, która sprzyja korzystnemu postępowaniu w sytuacjach kryzysowych i skutecznemu reagowaniu na zagrożenia terrorystyczne. W następstwie funkcjonującego partnerstwa, kadra pedagogiczna zyska informacje i umiejętności, które pomagają umiejętnie operować w przestrzeni on – i offline.

Przeczytaj także: ABW udaremniła atak terrorystyczny >>

Na portalu (dostępnym pod adresem: https://learning.tpcoe.gov.pl/) znajdują się filmy edukacyjne oraz kurs z zakresu prewencji terrorystycznej, przygotowane w oparciu o wiedzę ekspercką funkcjonariuszy CPT ABW oraz wymianę informacji z partnerskimi służbami specjalnymi.

Kurs składa się z 5 modułów: (radykalizacja, rekomendowane zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym, ratownictwo w warunkach zagrożenia, cyberbezpieczeństwo oraz komunikacja strategiczna, zabezpieczenie obiektów, alarmowanie i ewakuacja). Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym rozwiązaniu testu użytkownik otrzymuje Certyfikat – dostępny do pobrania w formacie pdf.

Źródło: tpcoe.gov.pl