ABW udaremniła atak terrorystyczny

Zdjęcie: ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który planował przeprowadzenie zamachu o charakterze terrorystycznym w budynkach urzędów państwowych na terytorium Polski. 

Zatrzymany inspirował się działalnością „Państwa Islamskiego”

Zatrzymany osiemnastolatek działał w porozumieniu z innymi osobami, podającymi się za reprezentujące organizację terrorystyczną „Państwo Islamskie” i wspierające ISIS.

Pod koniec 2022 r. dokonał konwersji na wyznanie islamskie i wzorował się na takich osobach jak Osama Bin Laden, Ibrahim Awwad, Abubakr Al-Bahdadi, Anwar Al-Awlaki.

Inspirował się działalnością „Państwa Islamskiego”. Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek urzędu państwowego w Polsce.

Areszt i zarzuty dla osiemnastolatka

16 czerwca 2023 roku funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu zatrzymali podejrzanego oraz przeszukali miejsce jego zamieszkania i ujawnili dowody planowanego przestępstwa.

W toku postępowania Agencja przeprowadziła również przeszukania w miejscach zamieszkania osób, które pozostawały w kontakcie z podejrzanym i posiadały wiedzę na temat planowanego zamachu.

Przeczytaj także: Kolejny szpieg zatrzymany przez ABW >>

Zatrzymany obywatel RP usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Mężczyźnie przedstawiono także zarzut planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów.

Wobec wymienionego sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Źródło: ABW