CBA zwycięzcą konkursu EPAC/EACN AWARD 2023

Zdjęcie: CBA

Projekt Centralnego Biura Antykorupcyjnego z nagrodą EPAC/EACN AWARD 2023 za najbardziej innowacyjny i udany projekt w obszarze przeciwdziałania korupcji w 2023 roku.

Projekt #ABCuczciwości

Podczas Zgromadzenia Ogólnego EPAC and EACN z udziałem blisko dwustu delegatów europejskich instytucji antykorupcyjnych, projekt #ABCuczciwości wybrany został jako najlepszy spośród dziewięciu zgłoszonych inicjatyw.

Projekt zainicjowany przez CBA realizowany jest z udziałem polskich uczelni w ramach podpisanych listów intencyjnych. Zakłada szerokie i wieloetapowe promowanie idei uczciwości.

Przeczytaj także: CBA nawiązało współpracę z Uniwersytetem Gdańskim >>

Projekt oparty jest na trzech fundamentach odnoszących się do różnych etapów rozwoju człowieka:

(A) promowania idei uczciwości oraz etyki wśród najmłodszych,
(B) współpracy ze środowiskiem naukowym i organizacji wydarzeń antykorupcyjnych dla studentów ostatnich roczników studiów, którzy dopiero rozpoczną karierę zawodową,
(C) prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników sektora publicznego oraz przedstawicieli spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

Źródło: CBA