CBA nawiązało współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Zdjęcie: CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Uniwersytet w Gdańsku będą współpracować i wspólnie podejmować inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

List intencyjny w tej sprawie podpisali Andrzej Stróżny, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu w Gdańsku.

W spotkaniu z Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego uczestniczyli również Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń – dr Piotr Zieliński.

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań etycznych

Zgodnie z zapisami dokumentu, współpraca obejmuje działalność o charakterze informacyjno-edukacyjnym, której celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych oraz obywatelskich wśród przyszłych absolwentów.

Przeczytaj także: Zmiany w kierownictwie CBA i ABW >>

Organizacja wspólnych szkoleń posłuży podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych postaw i zachowań etycznych w każdej przestrzeni życia społecznego oraz gospodarczego.

CBA współpracuje z uczelniami

Z inicjatywy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego współpracę nawiązano z kilkunastoma uczelniami, w tym między innymi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Wojskową Akademią Techniczną oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Źródło: CBA