Zmiany w kierownictwie CBA i ABW

Zdjęcie: CBA

Prezes Rady Ministrów dokonał zmian kadrowych w kierownictwie CBA i ABW. Ze stanowiska Zastępcy Szefa CBA odwołał Bogdana Sakowicza, a w jego miejsce powołał Marcina Steca. Ponadto na stanowisko Zastępcy Szefa ABW powołany został Radosław Żebrowski.

Po powołaniu na stanowisko Marcina Steca, szef CBA Andrzej Stróżny dysponuje dwoma następcami – dotychczasowym jest Daniel Karpeta.

Po nominacji prezesa Rady Ministrów dla płk Radosława Żebrowskiego szef ABW płk Krzysztof Wacławek dysponuje czterema zastępcami. Trzej obecni to płk Bernard Bogusławski, płk Lech Wojciechowski i płk Krzysztof Zieliński.

Marcin Stec

Marcin Stec to doświadczony funkcjonariusz specjalizujący się w tematyce zwalczania przestępstw o charakterze gospodarczym i finansowym. Służbę w CBA rozpoczął w 2007 r. W ostatnich latach pełnił funkcje kierownicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Płk Radosław Żebrowski

Płk rezerwy Radosław Żebrowski jest doświadczonym funkcjonariuszem z wieloletnim stażem. Pełnił służbę w szeregu instytucji zajmujących się bezpieczeństwem RP. Ostatnio pełnił funkcję kierowniczą w ABW. Posiada rozległe doświadczenie zawodowe w pionach bezpieczeństwa teleinformatycznego, zabezpieczenia technicznego, kadr oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i audytu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.

Przeczytaj także: Ćwiczenia antyterrorystyczne na terenie całej Polski! >>

Zastępców Szefa CBA i Szefa ABW powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa właściwej Służby, po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Źródło: Gov.pl