Uwaga! Cyberoszust!

Grafika: KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) uruchomił kampanię Uwaga! Cyberoszust, której celem jest pokazanie mechanizmów działania oszustów w procederze wyłudzania pieniędzy m.in. przy transakcjach pośrednictwa wymiany kryptowalut czy przy fałszywych działaniach podejmowanych rzekomo przez KNF lub UKNF. 

Oszuści stosują metodę „na KNF”

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają liczne sygnały dotyczące działalności osób posługujących się sfałszowanymi dokumentami z logotypami KNF/UKNF lub powołujących się na rzekome działanie na zlecenie KNF, które próbują uwiarygodnić tym samym swoje działania.

Na stronie internetowej UWAGA! CYBEROSZUST zamieszczane są przykłady działań oszustów, których celem jest wyłudzenie pieniędzy. Proponują oni m.in. fikcyjne transakcje pośrednictwa wymiany kryptowalut lub weryfikację kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane przez KNF.

Strona kampanii zawiera również podstawowe wskazówki i porady, które warto uwzględnić podczas kontaktów z osobami lub podmiotami, próbującymi dokonać oszustwa metodą „na KNF”.

Przeczytaj także: Nowa publikacja NASK dotycząca cyberbezpieczeństwa >>

Głównym celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że nadzór KNF nigdy nie wiąże się z udziałem pracowników Urzędu KNF w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych czy w jakichkolwiek transakcjach.

Urząd KNF ostrzega przed oszustami

W zakresie wykorzystywanej często przez oszustów kwestii wymiany kryptowalut UKNF wskazuje, że rynek ten nie jest w Polsce rynkiem regulowanym, tzn. KNF nie licencjonuje, nie rejestruje, ani nie nadzoruje giełd kryptowalutowych, ani kantorów kryptowalut. Kryptowaluty, ani obrót nimi, nie są elementami rynku finansowego.

KNF ani UKNF nigdy:

  • nie uczestniczy ani nie pośredniczy w realizacji transakcji finansowych pomiędzy klientem a instytucją finansową
  • nie upoważnia nikogo (firm, osób itd.) do reprezentowania KNF ani UKNF, ani nie weryfikuje kosztów produktów, usług, czy też badania jakości obsługi klientów
  • nie pobiera żadnych opłat za udzielanie pożyczek przez podmioty prywatne
  • nie zajmuje się egzekwowaniem kosztów, podatków, opłat za certyfikaty oraz innych fałszywych działań wymyślanych przez oszustów

Kampania Uwaga! Cyberoszust została przygotowana wspólnie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Komendę Główną Policji.

Źródło: knf.pl