24. Konferencja Branży Ochrony

Grafika: Polska Izba Ochrony

W dniach od 28 do 29 września 2023 roku w w Hotelu Windsor, w Jachrance koło Warszawy odbędzie się 24. Konferencja Branży Ochrony. Tematem przewodnim konferencji jest „Potencjał i Rola Sektora Prywatnego w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego.” Wydarzenie odbędzie się pod patronatem medialnym Security OPS.

Pokazanie potencjału branży ochrony

Konferencja zgromadzi kilkuset uczestników reprezentujących branże ochrony, ekspertów z dziedziny security, instytucji bezpieczeństwa, przedsiębiorców z sektora ochrony i zabezpieczeń.

W czasie dwóch intensywnych dni odbędą się prezentacje, panele eksperckie, prezentacje produktowe oraz networking. Dzięki współpracy z Partnerami Polskiej Izby Ochrony uczestnicy konferencji będą mogli poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań bezpieczeństwa samorządów lokalnych.

Podstawowymi obszarami zagadnieniowymi omawianymi podczas 24. Konferencji PIO będą, m.in.:

  • Technologie dla narodowego bezpieczeństwa — dostępność usług ochronnych (monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, systemy bezpieczeństwa);
  • Współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni;
  • Bezpieczeństwo społeczności — partnerstwo sektorów prywatnego i publicznego;
  • Jak organizować cyberbezpieczeństwo?;
  • Potencjał branży ochrony dla bezpieczeństwa narodowego. Perspektywy i szanse dla Branży Ochrony.

Konferencja Branży Ochrony adresowana jest, przede wszystkim, do przedstawicieli władz, ośrodków bezpieczeństwa a także przedstawicieli komórek/jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w sektorze prywatnym.

Celem organizatorów konferencji jest pokazanie potencjału branży ochrony i zaprezentowanie jej znaczącego wpływu dla krajowego bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

Podczas trwającej dwa dni konferencji, członkowie Polskiej Izby Ochrony, zaproszeni eksperci i praktycy wielu obszarów związanych z bezpieczeństwem, spotkają się, by wymieniać się doświadczeniami i poglądami, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać nowe, perspektywiczne kontakty biznesowe.

Przeczytaj także: Nauki o bezpieczeństwie to specyfika polska >>

Dodatkowo uczestnicy konferencji wezmą udział w aukcji charytatywnej na rzecz FUNDACJI OCHRONA I POMOC, która aktywnie wspiera najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Fundacja pomaga także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencjapio.pl

Źródło: Polska Izba Ochrony