O europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony w Theresianische Militärakademie

Zdjęcie: Radosław Tyślewicz

W dniach 23-27 października odbyły się w akademii wojsk lądowych w Austrii, już po raz kolejny, międzynarodowe warsztaty dla 111 podchorążych z 14 krajów UE, USA i Kanady w zakresie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Tygodniowe wykłady, ćwiczenia oraz dyskusje z udziałem zagranicznych ekspertów organizowane są w ramach rozpoczętego w 2008 roku programu EMILYO pod auspicjami European Security and Defence College, którego Polska również jest uczestnikiem.

Common Module w Theresianische Militärakademie 2023

W ramach tzw. Common Module w Theresianische Militärakademie każdy z uczestników podlega indywidualnej ocenie obserwatorów (przyjeżdzających nawet z zagranicy), którzy towarzyszą podczas wszystkich zajęć programowych.

W związku z przypadającym na 26 października 2023 r. świętem narodowym w Austrii, uczestnicy tego wydarzenia mieli okazję wzięcia udziału w uroczystościach i pikniku wojskowym w Wiedniu oraz złożyli wizytę w muzeum wojny.

Tegoroczna edycja warsztatów była zdominowana przez problematykę bezpieczeństwa europejskiego w kontekście wykorzystywania migracji i uchodźców jako broni przeciwko państwom UE. Jak co roku, w ramach tych warsztatów można było zaobserwować różne postrzeganie tego zagrożenia, w zależności od geograficznego pochodzenia uczestników.

Dzięki temu możliwe było budowanie wspólnej świadomości problemu jako kompleksowego zagrożenia wszystkich członków UE oraz dążenie do wypracowania wspólnej strategii podejścia do rozwiązania zaistniałych sytuacji.

Ćwiczenie ma również na celu integrację przyszłych oficerów jako nowych kadr armii państw członkowskich, świadomych korzyści płynących ze współpracy w ramach UE, również w ramach struktur wojskowych. W związku z tym, że jest to przedsięwzięcie unijne, nie pominięto również kwestii związanych z równouprawnieniem, prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz rolą kobiet w siłach zbrojnych.

Wśród tegorocznych uczestników nie zabrakło przedstawicieli z Polski. Nasz kraj reprezentowali podchorążowie i kadra z Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Wojsk Lądowych i po raz pierwszy Uniwersytetu WSB Merito z Opola.

Tygodniowe zmagania kadetów realizowane metodą pracy w syndykatach, urozmaicone były również rywalizacją sportową. Skala ocen, odwrotna to tej stosowanej w Polsce, oraz końcowy egzamin wiedzy z zakresu ESDP, pozwoliły na wyłonienie najlepszego uczestnika wyróżnianego zwyczajowo bagnetem armii austriackiej – w tym roku trofeum to pozostało w Austrii, choć nie jest to regułą, bo w roku 2021 zwycięzcą był podchorąży marynarki w AMW w Gdyni.

Trzy wieczory spośród pięciu dni zmagań uzupełniane były wykładami zaproszonych gości w tym, wiceministra obrony Austrii dr A. Kammel (wykład pt. „Harmonising EU-Basic Officer Education – from EU-Security point of view”, przedstawiciela ambasady USA w zastępstwie planowanej ambasdor V. Kennedy (wykład pt. „Women & Diversity”), kanadyjskiej LtGen J. Carignan (wykład pt. „Experience as a female commander of amultinational force in a combat zone”) oraz specjalistki ds. islamskiego terroryzmu kobiet dr Moniki Wysockiej (wykład pt. „CSDP and women’s terrorism in the EU”).

Przeczytaj także: Ochrona polityków na wiecach wyborczych okiem polskiego bodyguarda >>

Wydarzenie odbywające się w murach średniowiecznego zamku Burg Wiener Neustadt, po stronie gospodarzy zorganizował i koordynował pułkownik Harald Gell, dziekan i szef wymiany międzynarodowej Theresianische Militärakademie. Kolejne warsztaty już za rok.

Zdjęcia: Monika Wysocka, Radosław Tyślewicz