Motocykle z napędem elektrycznym dla Straży Granicznej

Zdjęcie: Straż Graniczna

Straż Graniczna podpisała umowę na zakup 14 motocykli z napędem elektrycznym amerykańskiej marki ZERO MOTORCYCLES model FZ ZF7.2 o wartości prawie 1,2 mln zł. Koszt jednego motocykla to 85 tys. zł.

Motocykle trafią na obszary ekologicznie chronione

Motocykle już na początku grudnia mają trafić do funkcjonariuszy SG, głównie do oddziałów na granicy zewnętrznej.

Motocykle z napędem elektrycznym to nowość we flocie pojazdów SG. Z uwagi na fakt, iż formacja angażuje się w ochronę środowiska pojazdy docelowo planuje się użytkować w ochronie granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną UE w szczególności na obszarach ekologicznie chronionych, tj.: parkach narodowych, krajobrazowych itp.

Przeczytaj także: Kolimatory Eotech dla Straży Granicznej >>

Zakupione pojazdy z napędem elektrycznym cechuje w szczególności możliwość skrytej eksploatacji w warunkach służby (nie powodują nadmiernego hałasu w przypadku cichego dotarcia do wyznaczonego miejsca służby), czynniki takie jak, niższe koszty eksploatacji, wpływ na proces zaopatrzenia oraz przechowywania paliw w placówkach SG, a także szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego w postaci ograniczenia emisji spalin i hałasu.

Zakup motocykli finansowany ze środków „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.

Źródło: Straż Graniczna