Spotkanie liderów cyberbezpieczeństwa

Zdjęcie: NASK

Ponad stu liderów cyberbezpieczeństwa w Polsce zebrało się na corocznym spotkaniu organizowanym przez NASK i Fundację CISO #Poland, pogłębiającym współpracę na poziomie sektorowym, krajowym i międzynarodowym.

Platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń

Coroczne spotkanie liderów cyberbezpieczeństwa odbyło się w siedzibie Państwowego Instytutu Badawczego NASK i poświęcone było najbardziej aktualnym, kluczowym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w Polsce i na świecie.

Obrady uczestników obracały się wokół tematyki związanej z bezpieczeństwem państwa, obronności, energetyki, transportu, farmacji i finansów, a wiele poruszanych wątków stanowiło kontynuację rozmów prowadzonych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Główny cel konferencji stanowiło stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem informacji zarówno w sferze publicznej, jak i biznesowej.

Przeczytaj także: Spotkanie autorskie z Jarosławem Stelmachem >>

Podczas wydarzenia doszło również do podpisania umów o współpracy między organizacjami pozarządowymi, usprawniających współpracę w celu zwiększenia bezpieczeństwa kraju.

Utworzone w ten sposób konsorcjum dla cyberbezpieczeństwa tworzą: CISO #Poland, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, #CyberMadeInPoland oraz Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych.

Źródło: NASK