Spotkanie autorskie z Jarosławem Stelmachem

Grafika: Safety Project

W dniu 17 października 2023 w godzinach 10:00-13:00 na platformie TEAMS odbędzie się spotkanie autorskie online z mjr. rez. dr. inż. Jarosławem Stelmachem – autorem książki pt. „Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania”. Książka zawiera ponad 460 stron zawierających wyniki badań autora, w tym 30 autorskich tabel, 45 rycin i wiele zdjęć oraz ilustracji.

Omówienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa

Wydarzenie kierowane jest do osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat, zamachów terrorystycznych i antyterrorystycznych oraz kontrterroryzmu, a także do pracowników służby ochrony osób i mienia, przedstawicieli instytucji podstawowych i studentów.

Oprócz prezentacji książki pt. „Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania” zostaną poruszone zagadnienia tematyczne:

  • Terroryzm a zamachowiec terrorystyczny. Istota i znaczenie „niestatystyczne”
  • Autorska typologia metod ataków terrorystycznych
  • Czas i miejsce zamachów jako kluczowe czynniki kształtujące
  • Współczesne działania antyterrorystyczne. Stan rzeczy w awarii i błędy
  • Zabezpieczenia techniczne w działaniach antyterrorystycznych
  • Diagnoza organizacji skutkującej zamachem terrorystycznym w Polsce
  • Autorska koncepcja organizacji w zakresie czynnościowym i atrybutowym

Dodatkowo uczestnicy spotkania oprócz zweryfikowanej wiedzy naukowej i praktycznej otrzymają m.in. dostęp do unikatowych materiałów, zarezerwowanych tylko dla uczestników wydarzenia oraz 25% zniżki na zakup książek w wydawnictwach DIFIN.

Mjr. rez. dr inż. Jarosław Stelmach

Mjr. rez. dr inż. Jarosław Stelmach jest ekspertem w zakresie informacji antyterrorystycznych oraz bezpieczeństwa publicznego.

Prezesem Zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project , pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE.

Przeczytaj także: Kongres Safe Place 2023 >>

Twórcą wiedzy o zabezpieczeniach „Project Safe-TY” na YouTube. Dziekanem Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w WSBPiI Apeiron w Krakowie. Autorem szeregu monografii i artykułów naukowych z obszaru antyterroryzmu i reakcji na atak.

Wszystkie informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie internetowej www.safetyproject.pl

Zapraszamy!

Źródło:Safety Project