Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023

Grafika: Gov.pl

W dniu 4 października 2023 roku we Wrocławiu odbędzie się Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023. Tegoroczny IGF Polska stanowi kontynuację, na poziomie krajowym, globalnego IGF, który odbył się w Katowicach w 2021 roku i w całości wpisuje się w ideę wielostronnej inicjatywy ONZ.

23 sesje tematyczne

Podczas tegorocznego IGF Polska będzie kontynuowana dyskusja w ramach zainaugurowanych w ubiegłym roku trzech ścieżek tematycznych: technologie w służbie społeczeństwu, człowiek w internecie oraz forum legislacji cyfrowej. Równolegle odbędzie się ścieżka młodych, prezentująca trzy sesje wyłonione w ramach konkursu zorganizowanego przez NASK-PIB.

Łącznie będą to 23 dedykowane sesje oraz warsztaty i wydarzenia towarzyszące. Tematyka poszczególnych sesji została zaakceptowana przez Radę Programową IGF Polska, która spośród kilkudziesięciu zgłoszeń nadesłanych w ramach otwartego naboru, zakwalifikowała do zorganizowania sesje znajdujące się w programie tegorocznego Szczytu.

Przeczytaj także: Forensic Experts Forum 2023 >>

Wszystkie zakładają równy udział polskich grup interesariuszy zaangażowanych w światy dialog w zakresie zarządzania internetem, czyli biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, organizacji technicznych oraz innych.

Podczas paneli eksperci dyskutować będą o nowych trendach w przestrzeni cyfrowej. Obecny będzie również temat cyberbezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju cyfrowego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2023 dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/igf-polska/szczyt-cyfrowy-igf-polska-2023–agenda

Rejestracja na IGF Polska 2023 jest otwarta i dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/igf-polska/rejestracja-na-szczyt-cyfrowy-igf-polska-2023

Źródło: Gov.pl