Współpraca NASK i CBZC

Zdjęcie: CBZC

Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości skutecznie współpracują już od momentu utworzenia CBZC w styczniu 2022 roku. Obecnie współpraca ta została sformalizowana poprzez podpisanie specjalnego porozumienia. Ze strony NASK podpis złożył dyrektor Instytutu Wojciech Pawlak, natomiast Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości reprezentował jego komendant – nadinspektor Adam Cieślak.

Jaki będzie zakres współpracy?

Współpraca między działającym w strukturach NASK zespołem CSIRT NASK, a Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości realizowana była regularnie już przed podpisaniem obecnego porozumienia.

Pracownicy CBZC byli współautorami wielu publikacji realizowanych przez NASK, współprowadzili webinary, przekazywali dane statystyczne i angażowali się w wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

Współpraca, o której mowa w porozumieniu, ma być zacieśniona poprzez:

  • wymianę informacji o technikach i sposobach działań przestępców, a także skali ich występowania w zakresie spraw obsługiwanych przez CSIRT NASK, o ile nie są one objęte żadną ze znanych NASK tajemnic prawnie chronionych;
  • wymianę doświadczeń i pomysłów w tworzeniu oraz użytkowaniu technologii informatycznych – sprzętowych i programowych;
  • nieodpłatne użyczenie technologii informatycznych – sprzętowych i programowych, wspomagających pracę funkcjonariuszy i pracowników CBZC;
  • realizację wspólnych projektów i przedsięwzięć związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości, działań prewencyjnych oraz szkoleń;
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych oraz informacyjnych, wynikających z bieżących potrzeb.

Przeczytaj także: DKWOC współpracuje z Palo Alto Networks >>

Jednym z ostatnich przykładów kooperacji pomiędzy NASK a CBZC może być poradnik dotyczący cyberbezpieczeństwa w relacjach online, zrealizowany właśnie we współpracy z CBZC.

Źródło: CBZC