Raport z programu badawczego na temat kompetencji cyfrowych

Siedziba NASK. Zdjęcie: Wikipedia

Podczas Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2022 w Etiopii został zaprezentowany raport z badań dotyczących wypełniania luki między potrzebami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętnościami absolwentów szkół wyższych. W realizację badań zaangażowany był NASK, a ich wyniki mogą być pomocne z diagnozowaniu braków oraz poprawianiu stanu wiedzy i umiejętności związanych z cyberbezpieczeństwem.

W 2021 roku rozpoczął się projekt badawczy, którego NASK jest partnerem merytorycznym, poświęcony kompetencjom w zakresie cyberbezpieczeństwa. Badanie zostało prowadzone przez firmę Insight wraz z międzynarodową koalicją „Internet Standards, Security and Safety Coalition” (IS3C) powstałą przy Internet Governance Forum – IGF. W ramach projektu przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej i managerów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz przedstawicieli sektora edukacyjnego/akademickiego z 14 krajów, a także opracowana została ankieta. Wypełniło ją 235 respondentów z 65 państw na świecie. Celem badania była analiza, ale też pokazanie kierunku wypełnienia luk, oczekiwań liderów cyberbezpieczeństwa dotyczących umiejętności kandydatów do pracy, a faktycznymi kompetencjami cyfrowymi absolwentów uczelni wyższych.

Wyniki wskazują na pogłębiającą się przepaść między sektorem cyberbezpieczeństwa a sektorem szkolnictwa wyższego, zarówno pod względem znaczenia, jakie przywiązują do umiejętności przekrojowych i zawodowych, jak i oceny umiejętności młodych absolwentów. Raport z badania opisuje, gdzie leżą luki, a także prezentuje dobre praktyki zebrane podczas badania, które są konieczne dla stworzenia strategii, które pomogłyby niwelować istniejące luki. Koalicja IS3C wraz z firmą Insight, a także NASK pracują nad kolejnymi krokami w celu wdrożenia koniecznej strategii.

Przeczytaj także: NASK aktywnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi >>

W ramach projektu przygotowany został nie tylko szczegółowy raport, ale również strategie i zalecenia dla decydentów zarówno w sektorach podaży, jak i popytu. Wyniki zostały  zaprezentowane interesariuszom podczas Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2022  w Etiopii. Będą także uwzględnione podczas planowania aktywności koalicji IS3C w 2023 roku.

Raport w wersji angielskiej dostępny jest na stronie: https://is3coalition.org/

Źródło: NASK