Europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa 2022

EUROPEJSKI MIESIĄC CYBERBEZPIECZEŃSTWA 2022. Grafika: NASK

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) we współpracy z państwami członkowskimi oficjalnie rozpoczyna działania w ramach kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cybersecurity Month – ECSM).

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest promowanie i budowanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników internetu, a także dzielenie się dobrymi praktykami w tym obszarze. Angażują się w nią nie tylko państwa członkowskie UE, ale również liczni partnerzy (m.in. rządy, uczelnie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe, instytuty naukowe, biznes sektora prywatnego i inni) z Europy, i nie tylko. W Polsce od początku kampanię koordynuje NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

10 edycja kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa

W tym roku obchodzimy 10. jubileuszową edycję kampanii, podczas której chcemy podkreślić, jak ważne jest budowanie świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz jak istotne dla użytkowników internetu jest codzienne dbanie o cyberhigienę.

Podobnie jak w ubiegłych latach kampanii będą przewodniczyć dwa tematy przewodnie. W tym roku organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę na zjawisko phishingu (jakie formy przyjmuje, jak się przed nim chronić i co zrobić, jeśli padniemy ofiarą cyberoszustów), a także zagrożenia związane z atakami typu ransowmare.

Phishing, czyli wyłudzanie informacji, to rodzaj ataku, w czasie którego ofiara zostaje nakłoniona do przekazania danych osobowych, danych finansowych lub kodów dostępu. Oszust podszywa się pod kogoś, do kogo ofiara może mieć zaufanie. Ransomware – oprogramowanie szantażujące – jest to atak cyfrowy, który umożliwia atakującym przejęcie kontroli nad zasobami zaatakowanego podmiotu i żądanie okupu w zamian za przywrócenie dostępności i poufności tych zasobów.

Przeczytaj także: Zrozumieć SI, czyli co daje wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze ochrony >>

Idea kampanii ECSM polega na zgłaszaniu przez firmy, instytucje i inne podmioty różnych inicjatyw z zakresu cyberbezpieczeństwa, których celem jest podnoszenie świadomości i kompetencji w tym zakresie. Kampania ma charakter niekomercyjny, a udział w inicjatywach jest bezpłatny. Przykłady aktywności to: webinary, materiały informacyjne, konferencje, szkolenia, różnego rodzaju akcje podnoszące świadomość cyberbezpieczeństwa wśród klientów i pracowników czy dedykowane zajęcia w szkołach.

Wszystkie inicjatywy będą prezentowane i promowane:

na dedykowanej kampanii polskiej stronie bezpiecznymiesiac.pl
oraz w mediach społecznościowych

www.facebook.com/ECSMPL
twitter.com/ecsmpolska

Kampania ECSM

ECSM jest kampanią międzynarodową promowaną przez ENISA (https://www.enisa.europa.eu/), stąd też wszystkie przesłane inicjatywy i aktywności pojawią się również na oficjalnej europejskiej stronie ECSM https://cybersecuritymonth.eu/ W tym roku ENISA po raz pierwszy włączyła do swojej kampanii nagrody ECSM. Przedstawiciele państw członkowskich będą co roku wybierać najbardziej nowatorskie materiały wyprodukowane na potrzeby poprzednich kampanii ECSM. Państwa członkowskie zostały poproszone o dokonanie wyboru spośród materiałów zgłoszonych do konkursu. Wybrane już w tym roku zwycięskie materiały zostaną przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i będą ponownie wykorzystywane w trakcie aktualnej kampanii. ENISA zamierza organizować ten konkurs co roku.

Warto dodać, że kampania w Polsce zyskuje coraz większe zainteresowanie. W ubiegłym roku udało się wypromować 71 polskich inicjatyw, które stanowiły rekord na skalę europejską, a uczestniczyło w nich ponad 40 tys. uczestników.

Tegoroczną edycję kampanii objęli patronatem:

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki
  • Komendant Główny Policji
  • Komisja Nadzoru Finansowego
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji
  • Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
  • Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączenia się w obchody 10. edycji kampanii Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, pamiętając, że: „Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność.”

Źródło NASK