Blisko 12 mln zł na 135 projektów w ramach IV edycji programu „Razem bezpieczniej”

Program razem bezpieczniej. Grafika: MSWiA

Poznaliśmy wyniki konkursu na dofinansowanie projektów w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. W 2022 roku do 135 gmin, powiatów i organizacji pozarządowych trafią środki finansowe w wysokości prawie 12 mln zł. Zostaną one przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

Cel programu „Razem Bezpieczniej”

IV edycja „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” koncentruje się na dwóch najważniejszych aspektach związanych z bezpieczeństwem. Pierwszy z nich to wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Zadanie to będzie realizowane m.in. przez budowę lub modernizację przejść dla pieszych, systemów monitoringów miejskich czy doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne. Drugim ważnym celem programu jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod zapobiegania im. Chodzi m.in. o działania profilaktyczno-edukacyjne.

W ramach programu samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe składały za pośrednictwem wojewodów wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa.

W MSWiA, na podstawie rekomendowanych przez wojewodów projektów zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dokonano wyboru 135 projektów na kwotę prawie 12 mln zł. Kwota dofinansowania na jeden projekt wynosi maksymalnie 100 tys. zł. Projekty te zostaną dofinansowane z rezerwy celowej Programu Razem Bezpieczniej.

Przeczytaj także: Europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa 2022 >>

Dzięki środkom pochodzącym z „Razem bezpieczniej” możliwa będzie m.in. modernizacja i rozbudowa monitoringu w Łomży (woj. podlaskie), modernizacja przejść dla pieszych przy szkole w Konarzewie (woj. wielkopolskie) oraz przebudowa przejść dla pieszych w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie). W ramach programu sfinansowane zostaną także projekty związane z podnoszeniem świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania. To m.in.: „Garwolińska Strefa Bezpieczeństwa” (woj. mazowieckie) oraz „Miasto Ełk – skutecznie przeciw przemocy” (woj. warmińsko-mazurskie).

Poprzednie edycje programu „Razem Bezpieczniej”

Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. Pierwsza w latach 2007-2015 opiewała na kwotę około 27 mln zł, z których sfinansowano blisko 400 projektów. Jej kontynuacja to „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. W ramach tego programu na dofinansowanie ponad 150 projektów przeznaczono prawie 8 mln zł. Trzecia edycja realizowana w latach 2018-2022 to około 19 mln zł, z których dotowano ponad 270 projektów.

Wszystkie dotychczasowe edycje opierały się na współpracy pomiędzy rządem, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Program „Razem Bezpieczniej” pozwolił na sprawne przekazywanie środków finansowych na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe do inicjowania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz udziału w Programie w kolejnych jego edycjach. Informacje o możliwości składania wniosków będą zamieszczane na stronie internetowej MSWiA oraz urzędów wojewódzkich.

Źródło: MSWiA