DKWOC na szczycie NATO

Grafika: DKWOC

W ramach sojuszniczej inicjatywy VCISC żołnierze Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni wzięli udział w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa szczytu NATO w Wilnie.

Szczyt NATO w Wilnie testem dla VCISC

W 2022 roku na Szczycie NATO w Madrycie członkowie Sojuszu podjęli decyzję o stworzeniu i rozwijaniu zdolności szybkiego reagowania na złośliwe działania w cyberprzestrzeni. Zdolności te po raz pierwszy zostały przetestowane podczas szczytu NATO w Wilnie.

Sojusznicy uruchomili i przetestowali nowe zdolności w ramach inicjatywy wirtualnego wsparcia incydentów cybernetycznych (Virtual Cyber Incident Support Capability – VCISC).

Przeczytaj także: DKWOC poszukuje orłów IT >>

Podczas szczytu NATO w Wilnie sojusznicy z Litwy, Polski, Belgii, Holandii, Turcji, Słowacji Słowenii, Hiszpanii, Norwegii, Estonii i Albanii przetestowali procedury komunikacji i koordynacji. Najlepsi specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa w NATO połączyli się zdalnie z siecią litewską, aby zapewnić dodatkowe wsparcie techniczne litewskiemu Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Czym jest VCISC?

VCISC to wsparcie cybernetyczne udzielane przez członków Sojuszu członkom Sojuszu na zasadzie dobrowolności. Wsparcie Sojuszników może obejmować także wyznaczonych na szczeblu krajowym zaufanych partnerów branżowych. Wsparcie VCISC zapewniane przez Sojuszników jest częścią ogólnej postawy NATO w zakresie odstraszania i obrony.

Źródło: DKWOC