Czwarta edycja CSIRT Summit zakończona!

Grafika: DKWOC

W dniach od 20 do 21 marca 2024 w Legionowie odbyła się czwarta edycja „CSIRT Summit 2024”. Wydarzenie zorganizowane przez  Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, we współpracy z United States European Command (USEUCOM) zgromadziło przedstawicieli z 13 państw.

Międzynarodowa wymiana doświadczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa

Tegoroczna konferencja „CSIRT Summit” skupiała zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, mając na celu wymianę informacji na temat zagrożeń i incydentów cyber w formie studium przypadku.

Dzięki takiemu podejściu uczestnicy mogli zapoznać się  z taktykami, technikami i procedurami przeciwnika w cyberprzestrzeni. Podczas szczytu wszyscy uczestnicy prezentowali swoje doświadczenia związane z incydentami, opisując pełny cykl życia incydentu oraz sposoby reakcji na nie.

Dzięki wypróbowanej formule analizy „studium przypadku” współpraca międzynarodowa została wzmocniona, a doświadczenia zespołów CSIRT znacząco przyczynią się do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa i cyberobrony uczestniczących państw.

Przeczytaj także: POLSECURE 24 – targi dla bezpieczeństwa >>

Dodatkowo podobnie jak w poprzednich edycjach, odbyły się dwudniowe warsztaty CSIRT Workshop, w których eksperci z 10 państw mogli zgłębić praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa, skupiając się m.in. na badaniu MS Exchange i urządzeń sieciowych.

Konferencja „CSIRT Summit” na stałe wpisała się w międzynarodowy kalendarz ekspertów cyberbezpieczeństwa i będzie kontynuowana w przyszłości, wzbogacając się o nowe elementy. Jest to kluczowy punkt współpracy DKWOC z USEUCOM, który przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Źródło: DKWOC