Awanse generalskie w DKWOC

Zdjęcie: DKWOC

W przeddzień Święta Wojska Polskiego obchodzonego na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, Prezydent RP wręczył nominacje generalskie oficerom WP. Wśród awansowanych oficerów znalazł się gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i jego Zastępca płk Mariusz Chmielewski.

Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego -14 sierpnia br.- gdzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka mianował 21 oficerów: 2 na generała broni, 6 na generała dywizji, 11 na generała brygady i 2 na kontradmirała Wojska Polskiego na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kim są awansowani oficerowie DKWOC?

Wśród awansowanych oficerów znalazł się gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i jego Zastępca płk Mariusz Chmielewski.

Gen. bryg. Karol Molenda mianowany został na stopień generała dywizji Wojska Polskiego – Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni to międzynarodowy ekspert, specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Pasjonat i kreator usprawnień w obszarach: reagowania na incydenty komputerowe, informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Praktyk, który z powodzeniem zrealizował wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej cel powołania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bazując na doświadczeniu zdobytym podczas kierowania i dowodzenia wieloma komórkami organizacyjnymi zajmującymi się obroną i ochroną cyberprzestrzeni w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Oficer służb specjalnych, doświadczony w prowadzeniu operacji w cyberprzestrzeni.
Współtwórca i opiekun kilkuset projektów naukowo-badawczych w zakresie nowoczesnych technologii i jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów informatyki śledczej. Aktywny uczestnik działań na rzecz budowania relacji z sojusznikami i kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej.

Przeczytaj także: Kolejna jednostka podległa DKWOC >>

Płk Mariusz Chmielewski mianowany został na stopień generała brygady Wojska Polskiego – Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej i wieloletnim pracownikiem naukowym Wydziału Cybernetyki tej uczelni. Prowadził m.in. badania z zakresu wspomagania dowodzenia i symulacji komputerowej, a w 2012 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą zastosowania sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Mentor technologiczny i naukowy wielu zespołów pracowników i studentów resortu obrony narodowej w konkursach technologicznych, m.in. ImagineCup, Cyber 9/12 oraz hackatonów. Od 2018 roku jest reprezentantem Ministerstwa Obrony Narodowej w Europejskiej Agencji Obrony.

Źródło: DKWOC