Zawodowo, ale po nowemu o zarządzaniu bezpieczeństwem w szkole, muzeum i na morzu

Zdjęcie: materiały organizatora.

W dniach 15 oraz 22-23 listopada 2022 roku w miejscowości Szarlota k. Kościerzyny odbyły się spotkania warsztatowe szerokiego grona kadry zarządczej placówkami edukacyjnymi, muzealnymi oraz morskimi – w osobnym podzespole. Wszystko za sprawą realizowanego od początku 2022 roku projektu pt. „Stworzenie kompleksowego programu nauczania zawodowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o nową autorską metodykę” dofinasowanego przez państwa współpracujące z UE, czyli Lichtenstein, Islandię i Norwegię. Projekt zrealizowany został przez działające na polskim rynku od 2008 roku Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej oraz firmą Tactical Risk Grup Sp. z o.o.

Główna idea całego przedsięwzięcia to stworzenie narzędzia dla kadry zarządzającej instytucjami lub obiektami we wszystkich trzech obszarach, na tyle intuicyjnego, aby mogło być łatwo stosowane przez dyrektorów szkół, placówek muzealnych, archiwów czy nawet wyspecjalizowanych dowódców zespołów ochrony uzbrojonej, wchodzących na handlową jednostkę pływającą. Jednocześnie na tyle skutecznego, aby „odczarować” zaklęty krąg planów ochrony spoczywających na półkach i pozostających poza percepcją głównego księgowego oraz pozostałej załogi pracowników danej instytucji.

Pierwotny pomysł opierał się na ideowym zastosowaniu morskiego rozwiązania przyjętego po zamachach na WTC w 2001 roku, czyli ISPS Code na poziom szkoły czy innej placówki realizującej zadania charakterze publicznym.

Kolejne analizy, ekspertyzy i opracowania realizowane m.in. dla MGMiŻŚ oraz NIMOZ, pozwoliły na głębszy wgląd w krajowe potrzeby w zakresie sposobów identyfikacji zagrożeń oraz ich szacowania i mitygacji. W wyniku pozyskanego dofinasowania, we współpracy z 14 ekspertami branżowymi oraz 15 recenzentami, powstał zawodowy kurs zarządzania ryzykiem w instytucji, składający się z dwóch poziomów, ogólnego oraz zaawansowanego, specyfikowanego dla jednego z trzech ww. obszarów (edukacji, muzealnictwa oraz obiektów morskich). Łącznie 7 lekcji zawiera autorskie podejście do identyfikacji zagrożeń zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, szacowania ich wpływu na realizację podstawowych funkcji danej organizacji oraz dających podstawę do świadomego podejmowania działań w celu ich redukcji.

Nowy kurs i cała filozofia narzędzia SSABSecManager opiera się na trzech głównych zasadach, są to:

  1. identyfikacja zagrożeń z poziomu możliwości oddziaływania na przyczynę lub skutek,
  2. wiązania oceny negatywnych skutków na instytucję w wymiarze finansowym, czyli operowanie językiem zrozumiałym dla całej kadry zarządczej,
  3. stosowania metod scenariuszowych jako sposobu na dynamicznie zmieniające się otoczenie i ciągłą obecność kwestii bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu instytucji.

Cały koncept zawiera jeszcze przemyślaną formę współpracy biznesowej w zakresie organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych z zainteresowanymi ośrodkami szkoleniowymi, dużymi instytucjami oraz sektorem ochrony. Uzupełnieniem jest system certyfikacji i doradztwa eksperckiego oraz szkolenia trenerów do samodzielnego prowadzenia kursów w ramach operowanego autorskiego rozwiązania.

Zrealizowane w Szarlocie seminaria warsztatowe z dyrektorami szkół, muzeów, biznesu, oficerów marynarki handlowej oraz branżowych ośrodków szkoleniowych z całego kraju (Wrocławia, Szczecina, Krakowa, Warszawy, Torunia i Trójmiasta) były okazją do przeprowadzenia pilotażowego kursu dla pierwszych 90 osób zarządzających ryzykiem.

Opracowane dzięki projektowi rozwiązanie będzie również dostępne w postaci kursu zawodowego w wersji online zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Najbliższy rok to okres poszukiwania przez realizatorów projektu partnerów do realizacji pilotażowych wdrożeń w każdym z obszarów oraz nawiązanie współpracy z podmiotami szkoleniowymi, które chcą poszerzyć swoją ofertę szkoleń. W kuluarach padły już pierwsze deklaracje instytucji muzealnych oraz uczelni wyższych, ale drzwi do współpracy są ciągle otwarte.

Przeczytaj także: Konferencja SSABSecManager dla środowiska oświatowego i kulturowego >>

Wygląda na to, że wychodzi on naprzeciw innym inicjatywom z tego obszaru realizowanym oddolnie w naszym kraju, jak np. dolnośląska koncepcja wojewódzkich koordynatorów bezpieczeństwa w kuratoriach i zrealizowane w październiku 2022 r. IV SEMINARIUM KOORDYNATORÓW WOJEWÓDZKICH w projekcie „BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE – SZKOLNICTWO PL”, zorganizowane w kooperacji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Wygląda na to, że teraz koordynatorzy, dyrektorzy instytucji oraz osoby zarządzające edukacją z ramienia organu prowadzącego (samorządu terytorialnego) będą mieć teraz narzędzie do praktycznego zarządzania bezpieczeństwem na swoim terenie.

Więcej o projekcie oraz kursie zawodowym można znaleźć na stronie https://ssab.org.pl/pl/ssabsecmanager.

Redakcja „Security OPS” również wzięła udział w tym spotkaniu i posiadamy już certyfikat tego szkolenia.