Zapory elektroniczne na granicy z Białorusią

Zdjęcie: Straż Graniczna

Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzece Bug oraz Świsłocz i Istoczanka. Zapory elektroniczne na rzekach zapewnią wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności migracją nieuregulowaną oraz przemytem towarów.

Milionowa inwestycja Straży Granicznej

Wykonawcą inwestycji na rzece Bug jest konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Na wykonanie w ciągu 12 miesięcy zaplanowanych w ramach umowy prac oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 109 miesięcy zakontraktowano kwotę przekraczającą 279 mln zł.

Długość bariery elektronicznej w całości przebiegającej na tym odcinku w zasięgu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyniesie około 172 km. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki  zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Barierę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka, które znajdują się w zasięgu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zbuduje firma Sprint S.A. z Olsztyna. Na odcinku około 47 km ustawionych zostanie około 500 słupów kamerowych z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, zainstalowane będą specjalne kontenery i czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Zapory pod kontrolą Centrum Nadzoru SG

Zaporę na Bugu będzie nadzorować Centrum Nadzoru znajdujące się w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną Straży Granicznej.

Przeczytaj także: Straż Graniczna testuje nowy pojazd >>

Zaporę na rzekach Świsłocz i Istoczanka będzie kontrolować znajdujące się już Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Centrum Nadzoru. Zostanie ono rozbudowane w ramach inwestycji. Dodatkowo powstaną 3 stanowiska końcowe w placówkach Straży Granicznej. Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie zaplanowanych prac, okres gwarancyjny wynosi 144 miesiące. Koszt wyniesie przeszło 85 mln zł.

Źródło: Straż Graniczna