Wybrano prezydium komisji AiSW

Zdjęcie: Kancelaria Sejmu

W dniu 21 listopada 2023 roku na pierwszym w tej kadencji posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW) wybrano Prezydium Komisji, w skład którego wchodzi przewodniczący i pięciu jego zastępców.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW)

Na stanowisko szefa komisji posłowie jednomyślnie wybrali dotychczasowego zastępcę przewodniczącego – Tomasza Szymańskiego (KO). Jego zastępcami zostali Paweł Hreniak (PiS), Maria Małgorzata Janyska, Konrad Frysztak (KO), Zbigniew Sosnowski (PSL-TD) i Bartosz Romowicz (Polska2050-TD).

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (AiSW) zajmuje się sprawami administracji państwowej oraz bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.

Przeczytaj także: Przedłużenie kontroli na granicy polsko-słowackiej >>

Komisja AiSW w obecnej kadencji Sejmu liczy 33 posłów. Zasiadają w niej m.in. Elżbieta Witek (PiS), Marcin Kierwiński (KO), Krzysztof Gawkowski (Lewica), Bartłomiej Sienkiewicz (KO), czy Jarosław Zieliński.

Źródło: Sejm