Służba Więzienna obchodziła święto patrona formacji

Zdjęcie: Tomasz Łukaszewski

W dniu 29 czerwca 2023 roku Służba Więzienna obchodziła święto patrona formacji – świętego Pawła Apostoła, który został ustanowiony duchowym opiekunem SW na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, wydanego 21 czerwca 2018 roku.

Z okazji święta patrona SW na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej połaczone z promocją na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych m.in.: Prezydent Andrzej Duda i Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a także szefowie służb mundurowych i przedstawiciele środowisk naukowych.

Służba Więzienna

W dniach 7-8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”.

Były to jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 8 lutego ustanowiono Świętem Służby Więziennej.

Dziś Służba Więzienna to prawie trzydzieści tysięcy funkcjonariuszy i pracowników służących społeczeństwu, wykonujących niezwykle trudną, odpowiedzialną, często niebezpieczną pracę – realizujących wyroki i postanowienia sądów – kary pozbawienia wolności i tymczasowe aresztowanie, zapewniających porządek w aresztach śledczych i zakładach karnych, przygotowujących skazanych do powrotu do społeczeństwa.

Przeczytaj także: 10 lat GISW >>

Jest to służba nowoczesna, profesjonalna, nieustannie doskonaląca metodykę pracy penitencjarnej oraz umiejętności funkcjonariuszy – tak, by sprostać wyzwaniom XXI wieku.

Order Świętego Pawła Apostoła

Od 2019 roku Służba Więzienna przynaje Order Świętego Pawła Apostoła. Odznaczenie to przyznawane jest w celu wyróżnienia szczególnych zasług i uhonorowania osób, instytucji, organizacji i fundacji, które dokonały inicjatyw i czynów na rzecz Służby Więziennej, na rzecz jej funkcjonariuszy i pracowników oraz ich rodzin, i które swoim działaniem przyczyniają się do realizacji misji Służby Więziennej oraz budowania jej etosu.

Źródło: Służba Więzienna