Rekomendacje dla prosumentów OZE

Grafika: Gov.pl

Sektor OZE w znacznym stopniu korzysta z dobrodziejstw rozwiązań cyfrowych, które wspierają obsługę procesów i obsługę funkcjonowania instalacji OZE, dlatego przy wdrażaniu cyfryzacji w obszarze zielonej energii nie można zapominać o szeregu cyberzagrożeń z tym związanych. Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa prosumentów mają zapewnić rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Proces pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł niesie ze sobą wiele korzyści. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii gwarantuje dostęp do naturalnej, ekologicznej energii, sprzyja zdrowiu i poprawie klimatu oraz zmniejsza poziom emisji gazów do atmosfery.

Prosumenci, czyli osoby, które są jednocześnie wytwórcami i odbiorcami energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE), którzy chcą bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, powinni stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa

Rekomendacje dotyczące cyberbezpieczeństwa dla prosumentów OZE zawierają podstawowe informacje oraz dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zastosowanie Rekomendacji z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa prosumentów, a to z kolei pozwoli na zoptymalizowanie korzyści płynących z korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Przeczytaj także: Cyberbezpieczne wakacje 2023 >>

Publikacja została opracowana podczas konsultacji ekspertów CSIRT NASK (CERT Polska), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz przedstawicieli sektora energii, którzy dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą, zapewnili szeroki zakres tematyczny broszury.

W planach znajdują się także kolejne rekomendacje oparte na analizie podatności instalacji OZE. Będą odnosiły się one do listy paramentów związanych z cyberbezpieczeństwem, które powinny spełniać urządzenia, aby były uważane za bezpieczne do stosowania przez użytkowników indywidualnych.

Źródło: Gov.pl